cultuurcentrum de brouckere

Informatie

Cookies

Wat is een cookie? Algemene uitleg

Een “cookie” is een klein bestand dat door een site op de disk van jouw toestel (computer, telefoon, tablet…) wordt geplaatst. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Wil je meer weten, check dan deze uitstekende uitleg over cookies van de Consumentenbond.

Welke cookies gebruiken wij? En waarom?

Deze site gebruikt cookies (en gelijkaardige technologieën) om jouw voorkeuren op te slaan, zodat we je een gepersonaliseerde, en dus betere, ervaring kunnen bieden. De informatie die via deze cookies opgeslagen wordt, is versleuteld en kan enkel door deze site (opnieuw) gelezen worden, en dit enkel terwijl je op de site actief bent.

Op dit moment gebruiken we de volgende cookies:

  • XSRF-token: Er wordt automatisch een XSRF (soms ook CSRF genoemd) “token” gegenereerd voor elke actieve gebruikerssessie die wordt beheerd door de toepassing. Dit token wordt gebruikt om te controleren of de geverifieerde gebruiker daadwerkelijk degene is die de aanvragen naar de toepassing doet. Het token wordt automatisch gegenereerd en toegevoegd bij elke pagina request. De bewaartermijn is 1 minuut.
  • XXXXXXX_session: We gebruiken een _session “token” om een gebruiker te kunnen koppelen aan zijn/haar sessiegegevens. Het cookie bevat enkel een geëncrypteerde waarde om de gebruiker (vanuit zijn browser) te kunnen identificeren en koppelen aan de gegevens die op de server bijgehouden worden van de sessie (ingelogd of niet) en sessievoorkeuren (bepaalde keuzes in interface). De bewaartijd is 1 dag.
  • remember_web_YYYYYYY: We gebruiken dit token om op te slaan dat een gebruiker aangeeft niet steeds opnieuw te willen inloggen. Het token wordt geplaatst op het moment dat een gebruiker, bij het inloggen, aanvinkt “ingelogd te willen blijven”. De bewaartijd is 5 jaar.
  • laravel_cookie_consent: We gebruiken dit token om op te slaan dat een gebruiker aangegeven heeft te weten waar hij/zij informatie kan vinden over de cookies, en dat hij/zij de popup hierover niet meer wil zien. De bewaartijd is 5 jaar.

De eerste twee cookies zijn essentiële cookies (om de invulformulieren te beschermen, en om session information bij te kunnen houden met ingelogde gebruikers), waarvoor strikt genomen geen toestemming vereist is. De laatste twee worden enkel geplaatst wanneer de gebruiker een actie ondernam.

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies van derden (zoals Google Analytics of Facebook,…). Dit omdat wij geen impact hebben op de reikwijdte van hun cookie policy statements, noch op de concrete inhoud van hun cookies.

Jouw toestemming

Als gevolg van de GDPR wetgeving moeten websites uit de EU verplicht informatie verstrekken over de gebruikte cookies en toestemming vragen wanneer er een niet-essentieel cookie op je disk geplaatst wordt. Deze policy informeert jou duidelijk (en volledig) over welke cookies we gebruiken, en waarom we dit doen.

Additioneel, wanneer je deze website voor de eerste keer bezoekt, kan je een banner te zien krijgen met een link naar deze pagina. Je kan op "verberg melding" klikken om aan te geven dat je die melding nadien niet meer wil krijgen.

Weet dat je altijd je browser settings kan aanpassen, als je er liever voor opteert om bepaalde cookies te weigeren. Hou dan wel in je achterhoofd dat dit kan leiden tot een minder goede gebruikservaring.

Hieronder alvast de links naar de documentatie over de cookie settings van de meest gebruikte browsers:
- Cookie settings in Google Chrome
- Cookie settings in Apple’s Safari
- Cookie settings in Mozilla Firefox
- Cookie settings in Opera

Je kan ook resoluut alle cookies blokkeren door in je browser de settings voor het weigeren van cookies aan te vinken. Als je dit doet, zal dit er echter toe leiden dat je de website niet meer (ten volle) kan gebruiken.

Nog vragen?

Als je nog vragen (of opmerkingen) hebt over de cookies, stuur een mailtje naar info@schoolpodium.be.