cultuurcentrum de brouckere

Informatie

Inschrijven

Inschrijven

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Inschrijven is mogelijk vanaf 3 juni voor het SO en vanaf 10 juni voor het BO.

Gelieve per klas/leerkracht een account aan te maken en te reserveren per klas, zodat reservaties meteen gelinkt zijn aan de klas en informatie zoals wijzigingen, praktische informatie omtrent de activiteit, lesmap,... meteen bij de juiste persoon terecht komt. Gelieve ook je gsm nr in te geven zodat we je kunnen bereiken indien je onderweg bent naar een activiteit.

De inschrijvingsprocedure loopt gefaseerd

→ De 1e reservatieperiode start op 10 juni en loopt tot 5 juli 2024. De automatische bevestigingsmail na registratie is GEEN definitieve bevestiging, maar een voorlopige reservatie.

Eind augustus krijg je op basis van je reservaties een programmavoorstel. Tot 4 september kan je nog activiteiten annuleren of andere data aanvragen indien mogelijk. Zodra je het correcte aantal leerlingen en begeleiders weet, kan je dit zelf aanpassen in je reservatieoverzicht tot 29 september.

→ Tussen 9 en 15 september volgt een 2e reservatieronde waarbij kan ingeschreven worden op de nog beschikbare plaatsen.

→ Einde september krijgt de school een overzicht met de definitieve bevestigingen. We vragen een ondertekend exemplaar terug te sturen, zodat de school hiermee haar engagement bevestigt.

Bij inschrijvingen na september kan er enkel nog ingeschreven worden op theater- en filmvoorstellingen waarbij nog plaatsen beschikbaar zijn (niet meer voor workshops of andere activiteiten). Dit kan per mail naar schoolpodiumrinck@vgc.be. Hiervan wordt enkel een bevestigingsmail verstuurd. Deze is eveneens bindend.

Voor een aantal activiteiten is de vraag groter dan het aanbod. Het GC bekijkt het totaal aantal reservaties en zorgt voor een eerlijke verdeling. Noteer bij opmerkingen welke activiteiten je voorkeur hebben met cijfer 1 (de meeste voorkeur) tot 5. In de mate van het mogelijke houden we hiermee rekening bij de verdeling. 

Je kan een actueel overzicht van je inschrijvingen steeds raadplegen in de rubriek 'dashboard'.

Voor de meeste activiteiten kan je inschrijven op datum maar dit betekent niet dat deze datum definitief is. Het kan dat je een andere datum toegewezen krijgt. Zijn er uren/dagen/data die echt niet kunnen voor je klas, vermeld het zeker bij de opmerkingen. 

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. Ook een nationale gezondheidscrisis kan om aangepaste maatregelen vragen. Wij zullen steeds de federale veiligheidvoorschriften volgen en in functie hiervan ons programma aanpassen. Je wordt van elke wijziging tijdig verwittigd.

Het aanbod van De Rinck is bestemd voor de Nederlandstalige scholen in Anderlecht. Wil je graag deelnemen aan een activiteit uit ons aanbod maar is je school niet gelegen in Anderlecht, neem dan contact op met schoolpodiumrinck@vgc.be

 

 

Subsidie

Klas in Actie is het subsidiereglement van VGC-Onderwijs voor educatieve initiatieven op school. Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. De activiteiten moeten wel passen binnen een aantal vastgelegde thema’s. Tot midden september kunnen scholen een aanvraag indienen.